Grensloos kunstverkennen in IJhorst (Ov) en De Wijk (Dr)

Grensloos Kunst Verkennen biedt jaarlijks een combinatie van kunstsoorten in de context van de bijzondere omgeving van het REESTDAL en twee op elkaar aangewezen dorpen. Gedurende drie weken in september (van donderdag 11 tot en met zondag 28 september) worden verschillende vormen van beeldende kunst tentoongesteld in binnen- en buitenlocaties, voornamelijk bij particulieren. Tussen de locaties wordt een fiets- en wandelroute door en tussen de beide dorpen gemaakt van ca. 8 kilometer. Er zijn enkele bijzondere locaties, zoals de kerk in IJhorst (1823) met de klokkenstoel, een fraaie binnentuin en een noamdhuusie. De route gaat niet uit van een thema, maar probeert locatiespecifieke kunst te laten zien. Op buitenlocaties worden de objecten neergezet in een harmonieuze relatie tot de omgeving: kunst aan weerszijden van de Reest. bron: www.grenslooskunstverkennen.nl ]]>